Styrelse

Styrelsen har under 2020 bestått av sex ledamöter som är valda på ett år av årsstämman. Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst tre och maximalt tio ledamöter med högst tio suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv vid ett möte omedelbart efter årsstämman.

Innehav i Enzymatica 31 mars 2021.

Bengt Baron
Bengt Baron

Född 1962 Styrelseordförande december 2016

Styrelseordförande i Thule Group AB (publ) ifoodbag AB samt i 5653 Sweden AB. Styrelseledamot i APAC och AAK AB. Bengt har tidigare varit VD för Cloetta AB Leaf International B.V. och V&S AB

Utbildning: Fil.mag. och MBA från University of California, Berkeley

Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Innehav i Enzymatica: 1 471 091 aktier ( privat och genom 5653 Sweden AB )

450 000 personal optioner.

Mats K Andersson
Mats K Andersson

Född 1955 Styrelseledamot sedan december 2016.

Styrelseordförande i Lomond Invest AB, Abanico Invest AB och Andersson & Co AB, samt styrelseledamot i Hills Golf AB. Mats har tidigare varit VD för Lomond Industrier AB och affärsområdeschef och Vvd i LICare AB (publ).

Utbildning: Internationell ekonomutbildning från Lunds Universitet.

Innehav i Enzymatica: 31 081 437 aktier  ( privat och genom Abanico Invest AB).

Louise Nicolin
Louise Nicolin

Född 1973 Styrelseledamot sedan december 2016.

Styrelseordförande i Better Business World Wide samt som styrelseledamot i Volati AB (publ), VBG Group AB (publ)  Seafire AB (publ) Atteviks Bil AB och Optinova Group OY (Finland) Louise driver sedan år 2011 konsultverksamhet i Nicolin Consulting AB, med fokus på verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring och har tidigare varit affärsområdeschef och konsultchef på PlantVision.

Utbildning: Civ. Ing. Molekylär bioteknik från Uppsala Universitet. Exe MBA, Stockholms universitet och ”International Directors Programme (IDP-c), Insead.

Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Innehav i Enzymatica: 43 000 aktier.

Gudmundur Palmason
Gudmundur Palmason

Född: 1968. Styrelseledamot sedan februari 2016

VD för Strax AB (publ). Styrelseordförande Viss ehf. Lång erfarenhet inom internationella affärer och kontraktslag. Tidigare befattningar inkluderar styrelseledamot i Zymetech ehf. samt styrelsesuppleant i MP Bank hf (Kvika Bank).

Utbildning: LL.M, MBA-examen och Cand.Jur.

Innehav i Enzymatica: 7 746 278 aktier.

( genom Fortus hf. )

Fredrik Lindberg
Fredrik Lindberg

Född: 1957. Styrelseledamot sedan maj 2020.

VD AGB-Pharma Lund. Fredrik har lång erfarenhet från life science- industrin samt tillväxtbolag med internationell verksamhet.

Tidigare positioner inkluderar VD Enzymatica 2015-2020. Grundare och VD på BoneSupport AB, Nordic Medical Director på Searle Pharmaceuticals, samt Chefsöverläkare på Avd för Klinisk Farmakologi på Universitets-sjukhuset i Lund. 

 

Utbildning: Legitimerad läkare. Docent i klinisk farmakologi.

Innehav i Enzymatica: 600.000 aktier  (privat och genom bolag)

1 600 000 personal optioner

Helene Willberg
Helene Willberg

Född 1967. Styrelseledamot sedan maj 2021

Styrelselseordförande i Footway Group AB och styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i bl a  Thule Group AB, Nordic Paper Holding AB, Profoto Holding AB och Infrea AB.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan Stockholm.

Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Innehav i Enzymatica: 148 657 aktier.

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.