Styrelse

Styrelsen har under 2019 bestått av sex ledamöter som är valda på ett år av årsstämman. Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst tre och maximalt tio ledamöter med högst tio suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv vid ett möte omedelbart efter årsstämman.

Innehav i Enzymatica 31 december 2020.

Bengt Baron
Bengt Baron

Född 1962 Styrelseordförande december 2016

Styrelseordförande i Thule Group AB (publ) samt i 5653 Sweden AB. Styrelseledamot i AAK AB. Bengt har tidigare varit VD för Cloetta AB och Leaf International B.V.

Utbildning: Fil.mag. och MBA från University of California, Berkeley

Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Innehav i Enzymatica: 996 554 aktier 450 000 optioner.

Marianne Dicander Alexandersson
Marianne Dicander Alexandersson

Född 1959. Styrelseledamot sedan maj 2014

VD i det egna bolaget MDA Management AB. Tidigare befattningar inkluderar bl a VD för Global Health Partners AB, Sjätte AP- fonden, Kronans Droghandel samt vice VD i Apoteket AB.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Sahlgrenska Science Park och Saminvest AB Styrelseledamot i Praktikertjänst,  Recipharm AB, Promore AB samt ledamot i insynsrådet för myndigheten TLV och Skandias fullmäktige.

Utbildning: Civilingenjör kemiteknik.

Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Innehav i Enzymatica: 72 912 aktier.

Mats K Andersson
Mats K Andersson

Född 1955 Styrelseledamot sedan december 2016.

Styrelseordförande i Lomond Invest AB, Abanico Invest AB och Andersson & Co AB, samt styrelseledamot i Hills Golf AB. Mats har tidigare varit VD för Lomond Industrier AB och affärsområdeschef och Vvd i LICare AB (publ).

Utbildning: Internationell ekonomutbildning från Lunds Universitet.

Innehav i Enzymatica: 28 598 404 aktier i Bolaget (direkt och indirekt genom bolag).

Fredrik Lindberg
Fredrik Lindberg

Född: 1957. Styrelseledamot sedan maj 2020.

Fredrik har lång erfarenhet från life science- industrin samt tillväxtbolag med internationell verksamhet. Tidigare positioner inkluderar grundare och VD på BoneSupport AB, Nordic Medical Director på Searle Pharmaceuticals, samt Chefsöverläkare på Avd för Klinisk Farmakologi på Universitets-sjukhuset i Lund. VD Enzymatica 2015-2020

Utbildning: Legitimerad läkare. Docent i klinisk farmakologi.

Innehav i Enzymatica: 600.000 aktier.

Louise Nicolin
Louise Nicolin

Född 1973 Styrelseledamot sedan december 2016.

Styrelseordförande i Better Business World Wide samt som styrelseledamot i Volati AB (publ), VBG Group AB (publ)  och Optinova Group Finland, Seafire AB samt Atteviks Bil AB. Louise driver sedan år 2011 konsultverksamhet i Nicolin Consulting AB, med fokus på verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring och har tidigare varit affärsområdeschef och konsultchef på PlantVision.

Utbildning: Civ. Ing. Molekylär bioteknik från Uppsala Universitet. Exe MBA, Stockholms universitet och ”International Directors Programme (IDP-c), Insead.

Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Innehav i Enzymatica: 23 000 aktier.

Gudmundur Palmason
Gudmundur Palmason

Född: 1968. Styrelseledamot sedan februari 2016

VD för Strax AB (publ). Lång erfarenhet inom internationella affärer och kontraktslag. Tidigare befattningar inkluderar styrelseledamot i Zymetech ehf. samt styrelsesuppleant i MP Bank hf (Kvika Bank).

Utbildning: LL.M, MBA-examen och Cand.Jur.

Innehav i Enzymatica: 9 360 622 aktier.

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.