Tillväxtstrategi

Enzymaticas tillväxtstrategi omfattar tre fundament: att stärka positionen på befintliga marknader, att expandera till fler geografiska marknader och att utveckla fler unika produkter.

Under 2020 stärkte ColdZyme® sin position på den svenska marknaden genom att ta marknadsandelar. Enzymatica tecknade nya distributörsavtal med ledande internationella läkemedelsbolag som gör att vi har avtal för ColdZyme på ett 60-tal marknader. Slutligen fortsatte vi arbetet med line extensions, eller nya produktvarianter, av ColdZyme samt att utveckla framtida produkter baserade på barriärteknologin.

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.