Tillväxtstrategi

Tillväxtstrategin omfattar tre fundament: att öka marknadsandelen på befintliga marknader, att expandera till fler geografiska marknader och att utveckla unika produkter. Under 2019 uppdaterade bolaget strategin genom att bredda användningen av sin enzymteknologi för att därmed bättre kunna utnyttja de kommersiella möjligheterna.

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.