Vårt företag

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme®  en munspray som kan förebygga och förkorta förkylningen, mildra förkylningssymptomen samt förbättra livskvaliteten. ColdZyme är även effektivt vid halsbesvär i samband med förkylning. Produkten har lanserats på ett 30-tal marknader på tre kontinenter.

Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukter och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Under 2019 tog vi ett strategiskt beslut om att bredda användningen av vår enzymteknologi för att därmed bättre kunna utnyttja de kommersiella möjligheterna. Vi har valt tre modeller för försäljning av våra produkter: Munspray som medicinteknisk produkt, munspray som kosmetisk produkt och enzymformulering som ingår i våra kunders hudvårdsprodukter.

2019 ingick Enzymatica ett avtal med sin tyska samarbetspartner STADA om försäljning av en ny munspray för den tyska marknaden samt tecknade ett avtal med det tyska företaget Maren Cosmetics om leverans av enzymformulering för deras hudvårdsprodukter. Dessutom började ABEX Pharmaceutica (PTY) LTD sälja ColdGuard® (ColdZyme) på den sydafrikanska marknaden under våren 2019. I början av 2020 ingick Enzymatica ett 7-årigt exklusivt avtal med Keyuan Xinhai (Beijing) Medical Products Trade Co., Ltd., ett dotterbolag till Kinas näst största läkemedelsbolag, Shanghai Pharma, för marknadsföring och försäljning av förkylningssprayen ColdZyme i Kina med förväntad lansering 2022.

Under 2020 har avtalet med  med vår tyska partner STADA utökats vid tre tillfällen, med totalt 37 nya marknader.  Under hösten 2020 har Enzymatica ingått avtal med franska bolaget Sanofi, ett av världens största läkemedelsbolag inom consumer health care, för Frankrike och Italien, samt ett avtal med MS Pharma för MENA - Mellanöstern och Nordafrika.

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.