Vårt företag

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® – en munspray som skyddar mot förkylningsvirus, kan förkorta förkylningen vid användning i ett tidigt stadium av infektionen, lindra förkylningssymptom och halsont. Produkten har lanserats på ett 30-tal marknader på tre kontinenter.

Enzymaticas tillväxtstrategi baseras på tre pelare: att stärka positionen för ColdZyme på befintliga marknader, att expandera geografisk genom lansering av produkten på fler marknader via etablerade partners samt att utveckla nya produkter baserade på bolagets barriärteknologi. Under se senaste åren har vi breddat användningen av vår enzymteknologi för att därmed bättre kunna utnyttja de kommersiella möjligheterna.

Vi har valt tre modeller för försäljning av våra produkter: Munspray som medicinteknisk produkt, munspray som kosmetisk produkt och enzymformulering som ingår i våra kunders hudvårdsprodukter

2020 kännetecknades av en kraftig internationell expansion för Enzymatica. I början av 2020 tecknade vi avtal med Keyuan Trade, dotterbolag till Kinas näst största läkemedelsföretag Shanghai Pharma, för den kinesiska marknaden. Avtalet med tyska STADA utökades vid tre tillfällen och täcker nu totalt cirka 40 marknader.

Dessutom tecknade Enzymatica avtal med Sanofi – ett av världens största läkemedelsbolag inom konsumenthälsovård – för försäljning av ColdZyme i Frankrike och Italien, samt med MS Pharma för försäljning av ColdZyme på tio utvalda marknader inom MENA – Mellanöstern och Nordafrika. Enzymatica ingick även avtal med en av de ledande läkemedelsdistributörerna i Israel, Chemipal.

 

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.