ColdZyme® mot förkylning

ColdZyme behandlar och lindrar förkylning.

ColdZyme har följande fördelar vid förkylning: 

  • Skyddar mot förkylningsvirus
  • Kan förkorta en förkylning vid användning i ett tidigt stadium av infektionen
  • Lindrar förkylningssymptom och halsont

För vuxna och barn

ColdZyme® är en munspray mot förkylning. Den är enkel att använda och verkar snabbt. ColdZyme® bildar en skyddande barriär mot vanliga förkylningsvirus på munhålans slemhinna. Barriären fångar in förkylningsvirus och hindrar dem från att spridas och förökas. ColdZyme kan användas vid exponering för förkylningsvirus eller i ett tidigt stadium när förkylningssymptom uppstår.

ColdZyme® kan användas av vuxna och barn över 4 år.

ColdZyme® är en CE-märkt medicinteknisk produkt (klass III).

Verkar mot orsaken – istället för symptomen

ColdZymes barriär skyddar mot orsaken till sjukdomen, det vill säga virus, genom att:   

  1. Fånga. Glycerol skapar en skyddande barriär i munhåla och svalg som fångar viruset
  2. Deaktivera. Enzym hindrar viruset från att infektera kroppens celler
  3. Skydda. Barriären skapad av ColdZyme® skyddar munhålan och svalget

 

Vetenskapligt bekräftad

ColdZymes effekt bekräftas av produktens kliniska utvärdering där all klinisk data om produkten ingår. Läs mer om ingående studier här.

Samhällsekonomiska vinster

En studie av den samhällsekonomiska effekten för den svenska befolkningen vid användning av ColdZyme pekar på samhällsekonomiska vinster och möjlighet till minskad ohälsa. Bara för en minskad sjukdomsdag skulle samhället spara 1,4 miljarder kronor om året beräknat på 10 procent av alla 4,7 miljoner heltidsarbetande personer.1

1 Studie av den samhällsekonomiska effekten för den svenska befolkningen vid användning av ColdZyme Munspray, Nordic Evaluation Group AB (Nordeg) på uppdrag av Enzymatica 2013

ColdZyme med ny smak

Många har efterfrågat en ny smak som tilltalas av både yngre och äldre. På sensommaren 2019 utökades ColdZyme®-familjen med ColdZyme Strawberry 20ml, med samma egenskaper som vanliga ColdZyme. Den nya smaken lanserades i Sverige och Danmark under hösten 2019, med förväntad lansering på marknader där ColdZyme säljs under de kommande åren.

Utökade produktpåståenden

En annan viktig nyhet är att ColdZyme fått utökade hälsopåståenden. Förutom att reducera risken för förkylning, och kan förkorta förkylning, lindrar ColdZyme också förkylningssymptom och halsont.

ColdZymes webbplats

För mer information, besök produktens egen webbplats: www.coldzyme.se och Facebooksida

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.