ColdZyme® mot förkylning

ColdZyme reducerar risken för att få en förkylning och förkortar sjukdomsperioden i ett tidigt stadium av infektionen.

För vuxna och barn

Produkten innehåller glycerol och enzym som hjälper till att skapa en skyddande barriär mot förkylning i munhåla och svalg. Verkningsmekanismen fungerar genom att sprayen skapar en skyddande ytbarriär på slemhinnan i svalget som försvårar förkylningsvirusens möjlighet att orsaka sjukdom. ColdZyme har endast en lokal, tillfällig verkan och kan användas av vuxna och barn över 4 år.

ColdZyme® Munspray är en medicinteknisk produkt, klass I (CE-märkt).

Verkar mot orsaken – istället för symptomen

ColdZyme’s barriär skyddar  mot orsaken till sjukdomen, det vill säga virus. Detta skapar en möjlighet för en förkortad sjukdomstid, eller i bästa fall ingen sjukdom alls.

Vetenskapligt bekräftad

ColdZymes effekt bekräftas av studien COLDPREV, som visar att produkten reducerar både virusmängd och antal förkylningsdagar jämfört med placebo. Läs mer om studieresultateten här.

Samhällsekonomiska vinster

En studie av den samhällsekonomiska effekten för den svenska befolkningen vid användning av ColdZyme pekar på samhällsekonomiska vinster och möjlighet till minskad ohälsa. Bara för en minskad sjukdomsdag skulle samhället spara 1,4 miljarder kronor om året beräknat på 10 procent av alla 4,7 miljoner heltidsarbetande personer.

ColdZyme med ny smak

Många har efterfrågat en ny smak som tilltalas av både yngre och äldre. På sensommaren 2019 utökades ColdZyme®-familjen med ColdZyme Strawberry 20ml, med samma egenskaper som vanliga ColdZyme. Den nya smaken lanserades i Sverige och Danmark under hösten 2019, med förväntad lansering på marknader där ColdZyme säljs under de kommande åren.

Utökade produktpåståenden

En annan viktig nyhet är att ColdZyme fått utökade hälsopåståenden. Förutom att reducera risken för förkylning, och kan förkorta förkylning, lindrar ColdZyme också förkylningssymptom och halsont.

ColdZyme egen webbplats

För mer information, besök produktens egen webbplats: www.coldzyme.se och Facebooksida

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.