Företag

Vårt uppdrag

Vi nyttjar naturens kraft för att utveckla lösningar som stärker kroppens egna försvar mot virus och mikroorganismer. Våra konsumenter har möjlighet att ta kontroll över sin egen hälsa och välbefinnande.

Enzymatica

Our company - Enzymatica

Enzymatica är ett svenskt life-science företag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme®, en munspray som skyddar mot förkylningsvirus. Produkten har lanserats på 30-tal marknader på tre kontinenter, delvis genom våra partnerskap med ledande läkemedelsföretag som STADA och Sanofi. Vårt huvudkontor ligger i Lund, Sverige, men vi har även ett kontor i Reykjavik, Island.  

VETENSKAPEN SOM SKYDDAR

Vetenskapen

Vi förenar vetenskapen med naturen. Detta sker naturligt och styrs av vår tro att naturen i sig är en källa som skyddar oss mot sjukdomar och att behöva behandling. Vårt fokus är respiratoriska virus, som har blivit ännu mer relevanta nu när virala utmaningar finns på global nivå.

Vi skyddar människor

Många sjukdomar, som anses vara lindriga, har ändå en betydande inverkan på människornas vardag. Att bli förkyld eller vara sjuk i influensa innebär att man behöver arbeta hemifrån och hålla barnen hemma.

Att leva med en hudsjukdom kan vara påfrestande, både socialt och fysiskt.

Vi vill att konsumenterna ska ha en möjlighet att hand om sig själva och sin hälsa. Vi vet att de vill ha vetenskapligt dokumenterade lösningar, som tillverkas och kan användas utan att skada planeten.

Vi skapar värde ihop med våra partners

Vi utvecklar lösningar för våra partners och tillsammans med våra partners. För oss innebär samarbete ett sätt att skapa värde för oss själva och andra. Vi arbetar globalt för att nå ut till nya marknader och konsumenter. Vi erbjuder unik vetenskaplig expertis och en patenterad teknik som tillgodoser konsumenternas behov.