Affärsidé

Vi utnyttjar marina köldanpassade enzymer från Nordatlanten som ingår i en kliniskt bevisad barriärlösning som fångar in och deaktiverar förkylningsvirus, vilket kan hjälpa konsumenter över hela världen att skydda sig mot förkylningar.