Ägarförhållanden

Antalet aktieägare vid årets slut 2018 uppgick till 2 591, vilket innebar en ökning med 5 procent under året.

Namn Antal Aktier Andel av kapital och röster %
Mats Andersson, privat och genom bolag 27 837 483 19,5%
Roosgruppen AB ( Håkan Roos ) 16 836 088 11,8%
Fibonacci Asset Management ( Björn Algkvist ) 14 928 000 10,5%
Gudmundur Palmason, privat och genom bolag 9 360 622 6,6%
Ágústa Gudmundsdottir, privat och genom bolag 8 164 381 5,7%
Aktiebolaget Possessor 3 000 000 2,1%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 913 076 2,0%
Öhman Bank 2 771 428 1,9%
Ulf Winberg, privat och genom bolag 2 468 657 1,7%
Avanza Pension Försäkring AB 2 224 095 1,6%
Innehav 10 största ägarna 90 503 830 63,4%
Övriga 52 319 866 36,6%
Totalt 142 823 696 100,0%

Euroclear 29 mars 2019