Ägarförhållanden

Antalet aktieägare vid årets slut 2018 uppgick till 2 591, vilket innebar en ökning med 5 procent under året.

Namn Antal Aktier Andel av kapital och röster %
Mats Andersson, privat och genom bolag 27 837 483 19,5%
Roosgruppen AB ( Håkan Roos ) 16 836 088 11,8%
Fibonacci Asset Management ( Björn Algkvist ) 15 055 004 10,5%
Gudmundur Palmason, privat och genom bolag 9 360 622 6,6%
Ágústa Gudmundsdottir, privat och genom bolag 6 864 381 4,8%
Aktiebolaget Possessor 3 000 000 2,1%
Öhman Bank 2 771 428 1,9%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 608 482 1,8%
Ulf Wiinberg, privat och genom bolag 2 468 657 1,7%
Avanza Pension Försäkring AB 2 225 737 1,6%
Innehav 10 största ägarna 89 027 882 62,3%
Övriga 53 795 814 37,7 %
Totalt 142 823 696 100,0%

Euroclear 30 september 2019