Ägarförhållanden

Antalet aktieägare vid årets slut 2018 uppgick till 2 591, vilket innebar en ökning med 5 procent under året.

Namn Antal Aktier Andel av kapital och röster %
Mats Andersson, privat och genom bolag 27 837 483 19,5%
Roosgruppen AB ( Håkan Roos ) 16 836 088 11,8%
Fibonacci Asset Management ( Björn Algkvist ) 15 055 004 10,5%
Gudmundur Palmason, privat och genom bolag 9 360 622 6,6%
Ágústa Gudmundsdottir, privat och genom bolag 6 864 381 4,8%
Aktiebolaget Possessor 3 000 000 2,1%
Öhman Bank 2 771 428 1,9%
Ulf Wiinberg, privat och genom bolag 2 468 657 1,7%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 430 485 1,7%
Avanza Pension Försäkring AB 2 173 532 1,5%
Innehav 10 största ägarna 88 797 680 62,2%
Övriga 54 026 016 37,8 %
Totalt 142 823 696 100,0%

Euroclear 31 december 2019