ColdZyme® mot förkylning

ColdZyme reducerar risken för att få en förkylning och förkortar sjukdomsperioden i ett tidigt stadium av infektionen.

För vuxna och barn

Produkten innehåller glycerol och enzym som hjälper till att skapa en skyddande barriär mot förkylning i munhåla och svalg. Verkningsmekanismen fungerar genom att sprayen skapar en skyddande ytbarriär på slemhinnan i svalget som försvårar förkylningsvirusens möjlighet att orsaka sjukdom. ColdZyme har endast en lokal, tillfällig verkan och kan användas av vuxna och barn över 4 år.

ColdZyme® Munspray är en medicinteknisk produkt, klass I (CE-märkt).

Verkar mot orsaken – istället för symptomen

ColdZyme’s barriär skyddar  mot orsaken till sjukdomen, det vill säga virus. Detta skapar en möjlighet för en förkortad sjukdomstid, eller i bästa fall ingen sjukdom alls.

Vetenskapligt bekräftad

ColdZymes effekt bekräftas av studien COLDPREV, som visar att produkten reducerar både virusmängd och antal förkylningsdagar jämfört med placebo. Läs mer om studieresultateten här.

Samhällsekonomiska vinster

En studie av den samhällsekonomiska effekten för den svenska befolkningen vid användning av ColdZyme pekar på samhällsekonomiska vinster och möjlighet till minskad ohälsa. Bara för en minskad sjukdomsdag skulle samhället spara 1,4 miljarder kronor om året beräknat på 10 procent av alla 4,7 miljoner heltidsarbetande personer.

ColdZyme egen webbplats

För mer information, besök produktens egen webbplats: www.coldzyme.se och Facebooksida