Distributörsnätverk

Under de senaste åren har Enzymatica byggt upp ett nätverk av internationella distributörer. Samarbetet med namnkunniga partners är grunden för att kunna genomföra Enzymaticas tillväxtstrategi. Under 2018 tecknade bolaget avtal med partners för marknaderna i Sydafrika, Hong Kong & Macau och Japan.

Marknad Partner Avtal Lansering ColdZyme
Storbritannien Boots, Lloyds 2014 2014
Island Vistor 2014 2015
Finland Tamro 2015 2015
Spanien Esteve 2015 2016
Australien/Nya Zeeland Symbion 2016
Tyskland STADA 2017 2017
Österrike STADA 2017 2017
Belgien STADA 2017 2017
Grekland & Cypern Qualia 2018 2018
Sydafrika ABEX 2018 Prel 2019
Hong Kong & Macau Evergreen 2018 Prel 2019
Japan Ett av Japans största läkemedelsbolag 2018 Prel 2020