Enzymatica på First North

Enzymaticas aktier är sedan den 15 juni 2015 upptagna till handel på Nasdaq First North.

Antalet aktier uppgår till 142 823 696. Sista betalkurs den 28 december 2018 var 2,20 kronor, motsvarande ett börsvärde om cirka 314 MSEK. Under 2018 uppgick den genomsnittliga aktieomsättningen per handelsdag till cirka 56 561 motsvarande cirka 195 KSEK.

Enzymatica-aktien

Kortnamn: ENZY
ISIN-kod: SE0003943620
Sektor: Hälsovård

Om Nasdaq First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.