Finansiella rapporter

  Rapport
1 april, 2019 Enzymatica Årsredovisning 2018
28 mars, 2018 Enzymatica Årsredovisning 2017
6 april, 2017 Enzymatica Årsredovisning 2016
4 april, 2016 Enzymaticas årsredovisning 2015
27 mars, 2015 Enzymaticas årsredovisning 2014
2014-05-05 5 maj, 2014 Årsredovisningen 2013
15 april, 2013 Årsredovisning 2012
3 april, 2012 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-05-01 till 2011-12-31
1 september, 2011 Årsredovisning 2010/2011