Finansiella rapporter

  Rapport
23 augusti, 2012 Kvartalsrapport 2012-04-01 till 2012-06-30
16 maj, 2012 Kvartalsrapport 2012-01-01 till 2012-03-31
3 april, 2012 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-05-01 till 2011-12-31
29 februari, 2012 Bokslutskommuniké 2011-05-01 till 2011-12-31