Finansiella rapporter

  Rapport
21 oktober, 2014 Enzymatica AB Delårsrapport januari-september 2014
22 juli, 2014 Delårsrapport januari-juni 2014
19 maj, 2014 Delårsrapport januari-mars 2014
4 februari, 2014 Bokslutskommuniké januari-december 2013