Finansiella rapporter

  Rapport
20 oktober, 2015 Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-september 2015
21 juli, 2015 Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-juni 2015
21 april, 2015 Delårsrapport för Enzymatica AB januari-mars 2015
27 mars, 2015 Enzymaticas årsredovisning 2014
17 februari, 2015 Bokslutskommuniké 2014 för Enzymatica AB