Finansiella rapporter

  Rapport
3 november, 2016 Enzymatica Delårsrapport Januari-September 2016
18 juli, 2016 Enzymatica Delårsrapport Januari-Juni 2016
4 april, 2016 Enzymaticas årsredovisning 2015
18 april, 2016 Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-mars 2016
15 februari, 2016 Bokslutskommuniké 2015 för Enzymatica AB