Investment case

Omfattande marknad och stark närvaro på hemmamarknaden

Enzymatica verkar på en stor marknad, förkylningar, med en stark underliggande tillväxt. Marknaden för receptfria förkylningsprodukter uppgick 2017 till 21 miljarder USD. Enzymatica har etablerat en stark position på hemmamarknaden i Sverige med en marknadsandel för ColdZyme, som baserat på rullande 12 månaders data vid årsskiftet 2018/2019 uppgick till 5,6 %. Vi bygger också ett starkt distributörsnätverk – under 2018 ingicks distributörsavtal för Sydafrika, Hong Kong & Macau och Japan.

Fokus på förkylning, internationell expansion och stärkt dokumentation

ColdZyme erbjuder ett paradigmskifte genom att angripa orsaken till förkylningen, genom en skyddande barriär som förhindrar själva viruset att angripa slemhinnan. Vi har uppnått stora försäljningsframgångar med egen säljstyrka i Sverige och Danmark, samtidigt som vi etablerar oss på internationella marknader genom partners. Enzymatica fortsätter att investera i forskning kring barriärteknologin och patientstudier för att stärka dokumentationen för ColdZyme.

Full kontroll på värdekedjan, starkt patentskydd och erfaren styrelse och ledning

Enzymatica har full kontroll över värdekedjan, från produktutveckling till försäljning på marknaden. Vi har också ett omfattande patentskydd för ColdZyme och har säkerställt den fortsatta internationella expansionen genom en nyemission i slutet av 2018. Slutligen har Enzymatica en erfaren styrelse och ledning som tidigare har arbetat med etablering och försäljning av produkter på den internationella health care-marknaden.