Ledning

VD utses av styrelsen och leder företaget i enlighet med de riktlinjer och instruktioner som fastställs av styrelsen. VD utser en ledningsgrupp. Ledningsgruppen bestod under året, förutom VD, av fem personer.

Innehav i Enzymatica 30 juni, 2019.

Fredrik Lindberg
Fredrik Lindberg
Född 1957. CEO sedan 2015.

Fredrik har lång erfarenhet från life science- industrin samt tillväxtbolag med internationell verksamhet. Tidigare positioner inkluderar grundare och VD på BoneSupport AB, Nordic Medical Director på Searle Pharmaceuticals, samt Chefsöverläkare på Avd för Klinisk Farmakologi på Universitets-sjukhuset i Lund. Styrelseledamot i Enzymatica 2012- feb 2015.

Utbildning: Legitimerad läkare. Docent i klinisk farmakologi.

Innehav i Enzymatica: 600 000 aktier, 1 600 000 optioner.

Claus Egstrand
Claus Egstrand
Född 1961. Chief Operating Officer sedan juni 2017.

Claus Egstrand har tidigare bl.a. varit Europachef för MSD Consumer Care inom läkemedelsföretaget Merck & Co, Vice President, General Manager Medsurg Europe inom det medicintekniska företaget Stryker Corporation.

Claus har varit Senior Vice President Consumer Healthcare för Latinamerika, Afrika, Asien, Japan och Australien inom läkemedelsföretaget Pfizer och Vice President och chef för den globala marknadsföringen av rökavvänjningsprodukten Nicorette inom läkemedelsföretaget Pharmacia samt VD för Johnson&Johnson/Merck Pharmaceuticals verksamhet i Frankrike. Senast kommer han från en position som Group President, International på HOLOGIC CORP. Utbildning: MBA, Business School of Copenhagen

Innehav i Enzymatica: 12 000 aktier, 750 000 optioner.

Therese Filmersson
Therese Filmersson
Född 1969. Chief Financial Officer sedan januari 2018.

Therese har lång och bred erfarenhet som CFO. Närmast har Therese varit CFO & vice VD på Procurator-koncernen som är ett av Nordens ledande grossistföretag i bland annat skyddskläder, hygienartiklar och kontorsmaterial.

Innan dess har Therese varit inom MTG (bl.a. CDON och TV Shop) och Bravida Syd. Utöver ansvaret för finansfrågor har Therese i sina tjänster haft ansvar för HR-frågor, legala frågor samt strategiska IT-frågor.

Utbildning: Civilekonom Lunds Universitet samt Fil.kand i pedagogik.

Innehav i Enzymatica: 100 000 aktier. 250 000 optioner.

Ulf Blom
Ulf Blom
Född 1965. EVP Marketing & Operations sedan 2011.

Medgrundare i Enzymatica. Ulf har över 20 års erfarenhet från olika chefspositioner inom marknadsföring och försäljning från läkemedelsindustrin, bland annat från Novo Nordisk, Astra Zeneca och ALK. Har omfattande erfarenhet från alla strategiska faser i global kommersialisering av läkemedel och medicinteknik.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot Idogen AB.

Utbildning: Civilekonom.

Innehav i Enzymatica: 1 985 047 aktier, 40 000 optioner

Åsa Anderlind
Åsa Anderlind
Född 1966 Director Quality Assurance

Åsa Anderlind kommer senast från QPharma där hon har ansvarat för GMP utbildning och internrevision. Dessförinnan var hon kvalitetschef på Euro Diagnostica AB och Wieslab AB (dotterbolag) under tio år. Hon har tidigare haft olika kvalitetsbefattningar på BioInvent, Ferring och Biopool.

Utbildning: Masterexamen i Biologi, Lunds Universitet

Innehav i Enzymatica: 0 aktier

Johan Lindvall
Johan Lindvall
Född 1970. Chief Technology Officer sedan 2017

Johan har tidigare bland annat varit fabrikschef Inom Biomet (numera Zimmer Biomet) samt haft uppdrag inom deras europeiska verksamhet.

Johan kommer senast från en befattning som vice VD och Chief Operating Officer för Agellis Group som utvecklar, tillverkar och marknadsför mätinstrument och övervakningsutrustning för den globala metallindustrin. Johan har tidigare haft ledande befattningar inom supply chain och produktutveckling i företag som bl a Volvo Excavators AB och Precise Biometrics AB.

Utbildning: Kandidatexamen Maskinteknik, LTH, samt universitetsstudier i ekonomi.

Innehav i Enzymatica: 110 000 aktier, 250 000 optioner.

Carl-Johan Wachtmeister
Carl-Johan Wachtmeister
Född: 1955. Kommunikationschef - adjungerad till ledningsgruppen.

Carl-Johan är inhyrd kommunikationschef sedan september 2017. Carl-Johan har bland annat varit informationschef för läkemedelsbolagen Kabi och Kabi Pharmacia, vice VD för Procordia EuroCentre i Bryssel och informationsdirektör och tillsammans med CFO:n ansvarig för Investor Relations för Atlas Copco. Idag är Carl-Johan rådgivare åt företagsledningar inom strategisk kommunikation.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Aspekta AB, SIRA – Sveriges Investor Relationsförening, Wacht & Troy AB och Trolle-Wachtmeisters Medicinska Forskningsstiftelse.

Utbildning: Fil kand i företagsekonomi och samhällskunskap

Innehav i Enzymatica: 275 000 aktier.