Produktutveckling

Enzymatica fokuserar på produktutveckling baserat på den beprövade och patenterade barriärteknologin som förkylningsprodukten ColdZyme bygger på. En viktig del i Enzymaticas FoU-arbete är att stärka den kliniska dokumentationen av förkylningssprayen ColdZyme.

Under de närmaste åren är ambitionen att bredda sortimentet av enzymbaserade produkter för förkylning. På längre sikt är avsikten att utveckla produkter för andra indikationsområden.