Styrelse

Styrelsen har under 2019 bestått av sex ledamöter som är valda på ett år av årsstämman. Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst tre och maximalt tio ledamöter med högst tio suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv vid ett möte omedelbart efter årsstämman.

Innehav i Enzymatica 31 december 2019

Bengt Baron
Bengt Baron
Född 1962 Styrelseordförande december 2016

Styrelseordförande i Thule Group AB (publ) samt i 5653 Sweden AB. Styrelseledamot i AAK AB. Bengt har tidigare varit VD för Cloetta AB och Leaf International B.V.

Utbildning: Fil.mag. och MBA från University of California, Berkeley

Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Innehav i Enzymatica: 614 277 aktier 450 000 optioner.

Marianne Dicander Alexandersson
Marianne Dicander Alexandersson
Född 1959. Styrelseledamot sedan maj 2014

VD i det egna bolaget MDA Management AB. Tidigare befattningar inkluderar bl a VD för Global Health Partners AB, Sjätte AP- fonden, Kronans Droghandel samt vice VD i Apoteket AB.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Sahlgrenska Science Park, Styrelseledamot i Praktikertjänst, Camurus AB, Recipharm AB, Addera Care AB, Promore AB samt ledamot i insynsrådet för myndigheten TLV och Skandias fullmäktige.

Utbildning: Civilingenjör kemiteknik.

Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Innehav i Enzymatica: 72 912 aktier.

Mats K Andersson
Mats K Andersson
Född 1955 Styrelseledamot sedan december 2016.

Styrelseordförande i Lomond Invest AB, Abanico Invest AB och Andersson & Co AB, samt styrelseledamot i Hills Golf AB. Mats har tidigare varit VD för Lomond Industrier AB och affärsområdeschef och Vvd i LICare AB (publ).

Utbildning: Internationell ekonomutbildning från Lunds Universitet.

Innehav i Enzymatica: 27 837 483 aktier i Bolaget (direkt och indirekt genom bolag).

Sigurgeir Guðlaugsson
Sigurgeir Guðlaugsson
Född: 1976. Styrelseledamot sedan februari 2016.

Tidigare uppdrag innefattar bland annat VD för Zymetech ehf, VD för Novator Healthcare och Global Head of Mergers & Acquisitions för Actavis Group ehf, grundare och VD för Citalfort Consulting slf, styrelseledamot i Straumur Investment Bank hf samt partner för H.F. Securities hf samt styrelseledamot i Zymetech Takanawa Iceland ehf.​

Utbildning: B.Sc. International Business.

Innehav i Enzymatica: 1 002 001 aktier.

Louise Nicolin
Louise Nicolin
Född 1973 Styrelseledamot sedan december 2016.

Styrelseordförande i Better Business World Wide samt som styrelseledamot i Volati AB (publ), VBG Group AB (publ)  och Optinova Group Finland. Louise driver sedan år 2011 konsultverksamhet i Nicolin Consulting AB, med fokus på verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring och har tidigare varit affärsområdes-chef och konsultchef på PlantVision.

Utbildning: Civ. Ing. Molekylär bioteknik från Uppsala Universitet. Exe MBA, Stockholms universi-tet och ”International Directors Programme (IDP-c), Insead.

Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Innehav i Enzymatica: 23 000 aktier.

Gudmundur Palmason
Gudmundur Palmason
Född: 1968. Styrelseledamot sedan februari 2016

VD för Strax Group GmbH. Lång erfarenhet inom internationella affärer och kontraktslag. Tidigare befattningar inkluderar styrelseledamot i Zymetech ehf. samt styrelsesuppleant i MP Bank hf (Kvika Bank).

Utbildning: LL.M, MBA-examen och Cand.Jur.

Innehav i Enzymatica: 9 360 622 aktier.

Ledamöternas aktieinnehav per 31 januari 2019, mötesnärvaro under 2019 samt deras respektive oberoende till ägare respektive till bolaget.

Namn Antal aktier  Närvaro  Oberoende till ägare
Bengt Baron, ordf. (ordförande från den 19 december 2016) 614 277 17/17 Ja
Marianne Dicander Alexandersson 72 912 16/17 Ja
Gudmundur Palmason 9 360 622 17/17 Nej
Sigurgeir Gudlaugsson 1 002 001 17/17 Nej
Mats Andersson 27 837 483 15/17 Nej
Louise Nicolin 23 000 17/17 Ja