Vårt företag

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme®en munspray som kan förebygga och förkorta förkylningen, mildra förkylningssymptomen samt förbättra livskvaliteten. ColdZyme är även effektivt vid halsbesvär i samband med förkylning. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader.

Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Under 2018 ingick Enzymatica nya distributörsavtal om försäljning av ColdZyme i Japan, Hong Kong & Macau och Sydafrika.