Vårt företag

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är medicinteknikprodukten ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader.

Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukter och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Under 2019 har Enzymatica ingått ett avtal med sin tyska samarbetspartner STADA om försäljning av en ny munspray för den tyska marknaden samt tecknat ett avtal med det tyska företaget Maren Cosmetics om leverans av enzymformulering för deras hudvårdsprodukter. Dessutom började ABEX Pharmaceutica (PTY) LTD  sälja ColdGuard® (ColdZyme) på den sydafrikanska marknaden under våren 2019.