Vision

A world without the common cold

Vår vision är en värld utan förkylningar. Enzymaticas fokus är förkylning, förkylningssymptom och infektioner i de övre luftvägarna. Med ColdZymes framgångar ser vi möjligheter att på sikt utöka vår produktportfölj med fler indikationer inom övre luftvägsinfektioner.