FULLMAKT

FULLMAKT för att företräda och därvid rösta för mina aktier vid årsstämma i Enzymatica AB (publ)

Dokument

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.