• Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter med barriärteknologi mot infektionsrelaterade sjukdomar.

Hållbarhet

Enzymatica vill vara en god samhällsaktör och ta ansvar för en hållbar samhällsutveckling.

Som medicintekniskt bolag fokuserar Enzymatica på människors hälsa och välbefinnande och vill använda resurser, oavsett om det är råvaror, energi eller människor, så klokt och uthålligt som möjligt.

Vad gäller grundforskning, tillverkning och försäljning av produkter, samarbetar bolaget till stor del med partners, varav flertalet arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor.

ColdZyme® Munspray mot förkylning

ColdZyme reducerar risken för att få en förkylning och kan förkorta en förkylning, lindrar förkylningssymptomen och halsont

  • Produktutveckling

    Enzymatica fokuserar på produktutveckling baserat på den beprövade och patenterade barriärteknologin som förkylningsprodukten ColdZyme bygger på. En viktig del i Enzymaticas FoU-arbete är att stärka den kliniska dokumentationen av förkylningssprayen ColdZyme.

Investerare

Omfattande marknad och stark närvaro på hemmamarknaden

Enzymatica verkar på en stor marknad, förkylningar, med en stark underliggande tillväxt. Marknaden för receptfria förkylningsprodukter uppgick 2017 till 21 miljarder USD. Enzymatica har etablerat en stark position på hemmamarknaden i Sverige med en marknadsandel för ColdZyme, som baserat på rullande 12 månaders data vid årsskiftet 2018/2019 uppgick till 5,6 %.

Vi bygger också ett starkt distributörsnätverk – under 2018 ingicks distributörsavtal för Sydafrika, Hong Kong & Macau och Japan.

Kontakta oss

Enzymatica AB
Ideon Science Park
SE-223 70 Lund, Sweden
Telefon: +46 46-286 31 00
E-post: info@enzymatica.se