Post-marketing surveillance: 8 av 10 på ColdZyme® Munspray slapp förkylning helt

Regulatoriska pressmeddelanden
srjluguf0pbvp3lhwcg6.png

Enzymatica har i en eftermarknadsuppföljning (post-marketing surveillance), för ColdZyme Munspray i början av 2013, följt användningen under toppen av förkylningss��songen 2013. Av de användare som självrapporterat användning, slapp 8 av 10 förkylning under perioden, av dem som ändå fick en förkylning rapporterade nästan alla (96 %) att symptomen var mildare eller mycket mildare än jämfört med tidigare förkylningar. Inga toleransproblem rapporterades av användarna.

En viktig del i kvalitetsarbetet med medicintekniska produkter rör marknadsövervakningen, som vanligen kvalitetssäkras genom eftermarknadsuppföljning för produkterna på marknaden. Under perioden februari till april 2013, genomförde Enzymatica en webbaserad eftermarknads-uppföljning, där användare av ColdZyme Munspray kunde återkoppla och rapportera sina erfarenheter under toppen av förkylningssäsongen. Totalt responderade 379 personer på undersökningen, av dessa hade 139 stycken använt ColdZyme Munspray under perioden. Respondenterna självrapporterade upplevda effekter av ColdZyme Munspray mot förkylning.

Av 139 personer som under perioden februari till april 2013 hade använt ColdZyme Munspray vid första förkylningssymptom eller vid risk att få en förkylning  klarade sig 83 % (115 st.) från att utveckla en förkylning och endast 17 % (24 st.) upplevde att de blev förkylda. Av de 17 % som ändå fick en förkylning, rapporterade nästan alla (96 %) att symptomen var mildare eller mycket mildare – jämfört med tidigare förkylningar. Inga biverkningar rapporterades i användaruppföljningen.

-  Vi är glada över att ColdZyme Munspray fungerat säkert och bra under förkylningssäsongen våren 2013. Eftermarknadsuppföljning är ett viktigt verktyg för oss för att kunna övervaka säkerhet och användning av produkten på marknaden, säger Enzymaticas FoU chef Mats Clarsund

ColdZyme® Munspray är en CE-märkt medicinteknikprodukt på den europeiska marknaden, med avsedd användning att reducera risken för att få en förkylning eller förkorta sjukdomsförloppet vid tidiga sjukdomssymptom genom att skapa en skyddande barriär i munhåla och svalg. Produkten registrerades hos Läkemedelsverket som medicinteknisk produkt klass I i augusti 2012. Försäljning av ColdZyme® Munspray påbörjades på apotek i hela Sverige från februari 2013.

För mer information om eftermarknadsuppföljningen, kontakta:Mats Clarsund, Forsknings- och utvecklingschef Enzymatica AB (publ), 0733-46 34 29, mats.clarsund@enzymatica.se
Dokument

Bilder

  • srjluguf0pbvp3lhwcg6.png

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.