Intervju med VD Fredrik Lindberg om Q1 2015

Enzymaticas VD Fredrik Lindberg kommenterar utvecklingen under Q1 2015 och berättar bland annat om för- och nackdelar med distributörsstrategin.

VD-intervju Remium Introduce, maj 2015


Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag med fokus på utveckling och försäljning av produkter baserade på ett köldanpassat enzym från djuphavstorsk. Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkter inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukter inom oral hälsa och dermatologi. Den medicintekniska portföljen omfattar ColdZyme® Munspray mot förkylning. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Aktietorget. För mer information, besök www.enzymatica.se.

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.