Enzymatica AB: Enzymatica tecknar distributionssavtal med Endeavour Consumer Health för Australien/Nya Zeeland

Regulatoriska pressmeddelanden

Enzymatica har inlett ett samarbete med Symbion, en ledande grossist i Australien och Nya Zeeland. Avtalet ger Endeavour Consumer Health exklusiv rätt att sälja, marknadsföra och distribuera Enzymaticas förkylningsprodukt ColdZyme® till apotek i Australien och Nya Zeeland. Avtalet är Enzymaticas första avtal utanför EU och ett genombrott i bolagets strategiska satsning att etablera ColdZyme internationellt.

Avtalet omfattar produkterna ColdZyme 20 ml och ColdZyme OneCold, 7 ml. Produkterna kommer att säljas under varumärket ColdZyme®.

De regulatoriska förutsättningarna för medicintekniska produkter i Australien avviker från de Europeiska och ColdZyme kommer därför att registreras i en högre klass. Registreringsprocessen beräknas ta 12-18 månader och lansering kan därför tidigaste ske till förkylningssäsongen 2018. Avtalet med Symbion är också ett viktigt steg mot en säsongutjämning för försäljningen av ColdZyme, eftersom förkylningssäsongen infaller under maj-augusti

"Avtalet med Endeavour Consumer Health är ett viktigt genombrott i vår strategiska internationella satsning utanför EU och Endeavour Consumer Health är en perfekt partner för oss. De är väletablerade och har lång erfarenhet av att lansera nya produkter på marknaden, vilket kommer att gynna introduktionen av ColdZyme i Australien och Nya Zeeland", säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.


"ColdZyme kompletterar Endeavour Consumer Health befintliga produktportfölj", säger Andrew Vidler General Manager EBOS Group's - Retail Services.

"Vi är mycket glada över avtalet med Enzymatica att sälja ColdZyme i Australien. ColdZyme skiljer sig från traditionella förkylningsterapier och passar väl in i vår affärsmodell att expandera OTC-försäljningen genom nya innovativa produkter inom hälsosegmentet."

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Denna information är sådan information som Enzymatica AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 november 2016 kl. 16.00 CET.

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett Life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot
förkylning, lanserat produkten på sju marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukterna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer
information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Om Endeavour Consumer Health
Endeavour Consumer Health är ett Australiensiskt/Nya Zeeländskt företag som förser återförsäljare och deras kunder med prisvärda, högkvalitativa egenvårdsprodukter

Verksamheten bildades 2014 genom sammanslagningen av Symbion Consumer Products i Australien och konsumentdivisionen inom EBOS Healthcare i Nya Zeeland och Australien.

Endeavour Consumer Health är en del av Symbion, som i sin tur är medlem av EBOS Group Ltd. EBOS Group är Australiens största och mest diversifierade marknadsförare, grossist och distributör av hälso- och sjukvårdsprodukter, medicinska produkter och läkemedel.

För mer information besök www.ebosgroup.com

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.