Enzymatica slutfor forvarvet av zymetech med tilltrade for nya styrelseledamoter och representant i valberedningen