Ny kundundersökning – ColdZyme förebygger förkylning och mildrar eller förkortar den om man ändå drabbas

I en nyligen genomförd konsumentundersökning med GfK uppger över 40% av kunderna att de använder ColdZyme förebyggande, och om de ändå drabbas av en förkylning så uppger nästan 80% att de upplever en mildare eller kortare förkylning

Under november genomförde GfK en konsumentundersökning på uppdrag av Enzymatica för att undersöka ColdZyme-kunders uppfattning om ColdZymes fördelar samt för att bedöma marknaden i övrigt. 100 förkylningskategorikunder och 100 ColdZyme-användare i Sverige ingick i undersökningen. Undersökningen bekräftade att de flesta ColdZyme-användare antingen använder ColdZyme förebyggande eller vid tidiga symptom som halsont och sjukdomskänsla. De vanligaste skälen till varför konsumenterna valt att använda ColdZyme är antingen produktens goda effekt, eller att de blivit rekommenderade av en apotekare, kollega eller vän. Av ColdZyme-användarna uppger 42% att de använder ColdZyme förebyggande och om de ändå drabbas av förkylning så uppger 79% att förkylningen blivit mildare, eller varar kortare.

”ColdZyme-användarnas upplevelser som de rapporteras i GfKs undersökning stämmer väl överens med vad vi sett i tidigare kliniska studier såsom COLDPREV, och våra observationsstudier på t.ex. idrottare samt förskole- och äldreboendepersonal,” säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

I övrigt uppgav ColdZyme-användarna att de tyckte produkten var mycket väl tolererad och fungerade bra. På den svenska apoteksmarknadens förkylningskategori finns det cirka 170 produkter, båda ColdZyme produkterna (7 och 20ml) finns på topp 10-listan. Som varumärke är ColdZyme idag etablerat på topp 5-listan över de mest säljande i värde.

För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com


Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök:www.enzymatica.se.

Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Dokument

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.