Resultaten fran enzymaticas placebokontrollerade randomiserade studie visar statistiskt signifikant kortare forkylningar och god upplevd behandlings effekt vid anvandning av coldzyme