Kinesiska och amerikanska patentverken avser att bevilja patent för nyckelkomponent i förkylningsprodukten ColdZyme

Enzymatica kommer enligt förhandsbesked att beviljas patent i Kina respektive USA för enzymet torsktrypsin som är en av nyckelkomponenterna i bolagets förkylningsspray ColdZyme®. Patenten kommer att gälla i respektive land fram till 2036.

De kinesiska och amerikanska patentverken har var för sig lämnat positiva förhandsbesked om att de avser att bevilja patent för det torskenzym som utgör en av nyckelkomponenterna i Enzymaticas förkylningsspray ColdZyme®. De förväntade patenten kommer att gälla fram till 2036 i Kina respektive USA. Det slutgiltiga godkännandet i respektive land förväntas ske under hösten 2021 efter att formalia kring patentgodkännandet har slutförts. Patenten härrör från den globala patentansökan som lämnades in 2015 och som godkändes i Europa i maj 2020.

”Patenten i Kina och USA ger ColdZyme® och andra produkter baserade på samma teknologiplattform en stark position på de båda marknaderna. De båda beviljade patenten är viktiga besked för Enzymaticas fortsatta internationella expansion”, säger Claus Egstrand, Chief Operating Officer och tillträdande VD (januari 2022) för Enzymatica.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Claus Egstrand, Chief Operating Officer, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com

OM ENZYMATICA AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är medicinteknikprodukten ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på 30-tal marknader på 3 kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukter och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se

Rådgivare i patentfrågor är Potter Clarkson, en av Europas ledande patentbyråer.

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.