Positivt rorelseresultat och nastan fordubblad forsaljning for det fjarde kvartalet