16 juli, 2021
Enzymatica Delårsrapport Januari - Juni 2021
29 april, 2021
Enzymatica Delårsrapport Januari - Mars 2021
31 mars, 2021
Enzymatica Årsredovisning 2020
18 februari, 2021
Enzymatica Bokslutskommuniké 2020

2 november, 2021
Delårsrapport Januari - September
17 februari, 2022
Bokslutskommuniké 2021

Hållbarhet

Enzymatica vill vara en god samhällsaktör och ta ansvar för en hållbar samhällsutveckling.

Som medicintekniskt bolag fokuserar Enzymatica på människors hälsa och välbefinnande och vill använda resurser, oavsett om det är råvaror, energi eller människor, så klokt och uthålligt som möjligt.

Vad gäller grundforskning, tillverkning och försäljning av produkter, samarbetar bolaget till stor del med partners, varav flertalet arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor.

ColdZyme® Munspray mot förkylning

ColdZyme reducerar risken för att få en förkylning och kan förkorta en förkylning, lindrar förkylningssymptomen och halsont

Investerare

Omfattande marknad och stark närvaro på hemmamarknaden

Enzymatica verkar på en stor marknad, förkylningar, med en stark underliggande tillväxt. Marknaden för receptfria förkylningsprodukter uppgick 2017 till 21,5 miljarder USD. Enzymatica har etablerat en stark position på hemmamarknaden i Sverige med en marknadsandel för ColdZyme, som baserat på rullande 12 månaders data vid årsskiftet 2019/2020 uppgick till 6,5 %.

Vi bygger också ett starkt distributörsnätverk. Under 2019 tecknade bolaget avtal med partners för en ny munspray på den tyska marknaden, samt avtal om enzymformuleringar för de tyska och kinesiska marknaderna. I början av 2020 ingick Enzymatica avtal för ColdZyme på den kinesiska marknaden.

Kontakta oss

Enzymatica AB
Ideon Science Park
SE-223 70 Lund, Sweden
Telefon: +46 46-286 31 00
E-post: info@enzymatica.se

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.